O nama

Firma TIROL d.o.o sa sjedištem u Tuzli na adresi ul. 1. Inžinjerijske brigade bb 4/8 i bavi se projektovanjem električnih instalacija i nadzorom nad izvođenjem elektroinstalacija na svim vrstama građevinskih objekata kao što su stambeno-poslovni objekti, bolnice, industrijske hale, ugostiteljski objekti, trafostanice itd. Tu se podrazumijevaju sve vrste elektroinstalacija jake i slabe struje kao što su:

 • Elektroenergetske instalacije
 • Transformatorske stanice naponskog nivo do 35kV
 • Instalacije elektromotornih razvoda
 • Instalacija za Alternativne izvore energije
 • Instalacije rasvjete
 • Instalacije računarske mreže
 • Instalacije vatrodojave, protivprovale i kontrole pristupa
 • Instalacije videonadzora
 • Instalacije ozvučenja

Pored usluge projektovanja Firma pruža i usluge stručnog nadzora iz oblasti elektrotehnike.Naše usluge vršimo kvaliteno u dogovorenom roku, prema pravilima struke i prema važećim IEC normama.
Sva obrada podataka projektne dokumentacije se vrši elektronskim putem i uz pomoć adekvatnih softvera kao što su:

 • Microsoft office
 • Autocad
 • ePLAN i
 • Ostali softveri potrebani za izradu projektne dokumentacije.

Za usluge projektovanja i stručnog nadzora firma posjeduje sve licenece za projektovanje i nadzor na izvodjenjem. Posjedujemo Federalne licence, licenece za Republiki Srpsku i Brčko distrikt.

Tirol d.o.o. Tuzla pored navedenih usluga pruža i druge vrste usluga, a to su:

 • Servisirnje i intervencije u toku 24h na elektronergetskim objektima za sve vrste električnih instalacija jake struje,
 • Održavanje električnih instalacija kako na elektroenergetskim objekataim tako i na stambeno poslovnim objekatima,
 • Ispitivanje i izrada elaborata o stanju električne instalaciju u Vašem objektu,
 • Ispitivanje gromobranske instalacije i instalacije uzemljenja,
 • Mjerenje potrošnje električne energije i analiza električne mreže,
 • Izrada  studije u smanjenu potročnje električne energije,
 • Izrada studije i analiza utroška  prekomjerne reaktivne energije,
 • Asembliranje, ispitivanje, otklanjanje svih vrsta kvarova, na niskonaponskim 0.4kV distributivnim i MCC razvodnim ormarima, parametriranje i puštanje frekventnih pretvarača, programiranje svih vrsta kontrolera i podešavanje kontrolera za utrošak prekomjerne reaktivne energije.
 • Provjera ispravnosti električnih priključnih spojeva  na niskonaponskim 0.4kV razvodnim ormarima.
 • Izrada jednopolnih i upravljačkih šema za sve vrste električnih instalacija (električne šeme instalacija stambenih objekata, električne šeme najsloženih distributivnih razvodnih ormara i transformatorskih stanica, izrada upravljačkih šema za sve vrste upravljanja elektromotornim pogonima-frekventno upravljanje).
 • Pružamo konsalting i savjetovanje iz oblasti energetike kako na niskonaponskom nivou tako i na srednjenaponskom nivou.
 • Pružanje usluga uvodjenja sistema procesa proizvodnje za Elktroenergetska postrojenja
 • Ispitivanje svih vrsta električnih instalacija i izdavanje ispitnih izvještaja prema IEC normi 60364-6  2006.
 • Analiza stanja i izrada elaborata vršnog opterećenja,
 • Dizajniranje svih vrsta niskonaponskih i srednjenaponskih  postrojenja