Referenc lista

Firma Tirol d.o.o. Tuzla ima dva zaposlena diplomirana elektro inženjera.

Vlasnik firme Tirol d.o.o. Tuzla Hodzić Avdija dipl.ing.el. je diplomirao na elektrotehničkom fakultetu u Tuzli 1982.god i stekao zvanje dipl.inž.el.
Položio je stručni ispit u Zagrebu 1988. god. a posjeduje i ovlaštenje za izradu tehničke dokumentacije, vršenje nadzora i revizija projektne dokumentacije na području RS i Distrikt Brčko. Koristi se engleskim jezikom.
U toku 33 godine radnog staža 19 godina je radio u Elektromontaži d.o.o. Tuzla na poslovima rukovodioca gradilišta nad izvošenjem elektroinstalacija raznih vrsta objekata. U JP Direkciji za obnovu i izgradnju je radio 9 godina na poslovima projektovanja i nadzora. U firmi Unibristol d.o.o. Tuzla je radio 5 godina kao nadzorni organ i projektand nad izgradnjom SPK Melain Tuzla sve do njegovog završetka.
U toku rada kao projektant i nadzorni inžinjer vlasnik firme Tirol d.o.o. Tuzla je vršio projektovanje elektro dijela projekta raznih vrsta objekata.
Firme za koje je vršeno projektovanje odnosno firme partneri između ostalih su:

  • Ambijent – arhitektonski atelje Tuzla
  • Argentaria d.o.o. Sarajevo
  • Atrius projekt d.o.o. Živinice
  • CADing d.o.o. Tuzla
  • Novi Dom d.o.o. Tuzla
  • Projektni biro Radionica d.o.o. Tuzla
  • Sinteza d.o.o. Visoko
  • UO Zavod za urbanizam Grada Tuzla

Drugi zaposlenik je Mr.Sci. Omer Džuzdanović dipl.ing.el. Rodjen 13.01.1981 godine u Teočaku.

Diplomirao je na fakultet elektrotehnike 25.06.2005 god. a magistrirao na istom 03.07.2012 god.

Stručni ispit položio 17.03.2010. godine.

Položen stručni ispit za projektovanje u Ex-zonama za nadzemnu industriju.

Koristi se Engleskim jezikom,

Osposobljen za rad u ePLANU, AUTO-CAD-u, MC office paket,osposobljen za programiranje kontrolera za kompenzaciju reaktivne energije, analizatora mreže te programiranje mini logičkih kontrolera proizvođača Siemens, Schneider.

Odlično poznavanje srednjenponske i niskonaponske opreme proizvođača: Siemens, Schneider, ABB, Danfos, Eaton, Eti, Iskra, Obobetrman, Hager i mnogo drugi.

U toku 12 godina radnog staža  radio je u sljedećim firmama:

ELCOM d.o.o. 2006-2007

Zaposlen u firmi Elcom kao odgovorni rukovodilac tima za izradu  elektro projekata u procesnoj industriji. Voditelj tima za implementaciju projekata u procesnoj industriji, priprema specifikacija za određene projekte, nalaženje najboljih mogućih rješenja u datum trenutku, te planiranje dinamike završetka projekata i td.

DELING d.o.o. 2007-2017

U periodu od 2007 godine  do 2009 godine radio je kao inženjer za proizvodnju na pripremi tehničke dokumentacije za niskonaponska 0,4 kV postrojenja (Dizajniranje distributivnih razvodnih ormara do 4000A raznih tipova, MCC upravljačkih ormara i razrada upravljačkih šema), te pripreme kompletne dokumentacije za distributivne transformatorske stanice 10(/20)/0,4 kV. Od 2009 godine do 2011 godine obavljao je dužnosti rukovodioca za elektro i mašinsku proizvodnju. Pored gore navedenih radnji preuzeo je pripremu i planiranje kompletne proizvodnje i planiranje ljudskih resursa.  Aktivno je radio na poboljšanju procesa pripreme, svih faza proizvodnje i unapređenja kontrole. Učestvovao je u procesu međufazne kontrole i funkcionalnih ispitivanja. Aktivno je sudjelovao u izradi i realizaciji projekata, u oblastima elektroenergetike,  Industrije, infrastrukturnih i stambeno polslovnih objekata. Bio je odgovoran za kompletnu nabavku za elektro proizvodnju, tehnički odabir ponuda, narudžbe elektro materijala. Posjeduje vrhunsko poznavanje niskonaponske i srednjenaponske elektro opreme proizvođača ABB, Siemens, Schneider, EATON, Hager, Eti. U vrijeme razvoja srednjenponskih postrojenja tipa DELS 12; 24; 36 kV aktivno je učestvovao u razvoju i pripremi tehničke dokumentacije za tipska ispitivanja u Laboratoriji CESI Italia. Uporedo je radio na razvoju sklopnih niskonaponskih distributivnih blokova nazivne struje od 160A do 3200A i distributivnih transformatorskih stanica  nazivne snage od 1×250 kVA do 3×1000 kVA te je direktno učestvovao i vodio aktivnosti na implementaciji tipskih ispitivanja u Institutu Končar Zagreb.

Godine 2011 postavljen je za Izvršnog Direktora proizvodnje i tu dužnost je obavljao sve do 2017 godine. U navedenom periodu nastavio je raditi na kompletnoj pripremi tehničke dokumentacije za proizvodnju, nabavci i odabiru NN i SN elektroopreme. Obavljao je radnje na pripremi dokumenata za izradu cijena za kompletnu paletu proizvoda Deling. Upravljao je procesom planiranja proizvodnje i ljudskih resursa, izrađivao planove i kontrolirao dinamiku provođenja.

Aktivno je radio na poboljšanju procesa pripreme, svih faza proizvodnje i unapređenja kontrole. Vršio je stalnu edukaciju i nadzor mlađih kolega inženjera. Radio je na kreiranju projektnog zadatka za implementaciju Informacionog sistema za vođenja firme i svesrdno se zalagao za njegovu realizaciju. U periodu provedenom u firmi ispoljio je veliku želju za stjecanjem novih znanja, sposobnost za timski rad i prenošenju iskustava na mlađe kolege.