Referenc lista

Home / Referenc lista

Prezime i ime: Hodžić Avdija

Datum rođenja: 25.02.1960.god.

Edukacija:

  • Diplomirao na elektrotehničkom fakultetu u Tuzli god i stekao zvanje dipl.inž.el.
  • Položio stručni ispit u Zagrebu 1988. god.
  • Ovlaštenje za izradu tehničke dokumentacije,i vršenje nadzora i revizija projektne dokumentacije na području RS i Distrikt Brčko

Jezičke vještine: Engleski

Ostale vještine:

  • Izrada projekata elektroinstalacija jake i slabe struje korištenjem CAD programa
  • Korištenje MS Office programa: Microsoft Word, Exel, Access.

Trenutno radno mjesto: Nadzorni organ i projektant

Godine radnog staža: 33

Kvalifikacije:

  • Izrada projekata elektroinstalacija jake i slabe struje
  • Nadzor na izvođenju elektroinstalacija jake i slabe struje na objektima