Izgradnja solarnih elektrana
Izrada niskonaponskih razvodnih ormara do 6300A
Projektovanje i izvodjenje električnih instalacija pametnih sistema (smart home)
Projektovanje svih vrsta električnih instalacija
Periodicno ispitivanje i mjerenja električnih instalacija i trafostanica
Projektovanje i nadzor nad izvodjenjem elektro radova
Projektovanje i odabir rasvjete
Previous
Next

Firma TIROL d.o.o sa sjedištem u Tuzli na adresi Fikreta Salihovića Fikre br. 30 i bavi se projektovanjem električnih instalacija i nadzorom nad izvođenjem elektroinstalacija na svim vrstama građevinskih objekata kao što su stambeno-poslovni objekti, bolnice, industrijske hale, ugostiteljski objekti, trafostanice itd. 

Usluge

Projektovanje i nadzor, mjerenja i izdavanja ispitnih protokola, izrada elektro ormara, servisne usluge.

O nama

Firma TIROL d.o.o sa sjedištem u Tuzli na adresi ul. Fikreta Salihovića Fikre br. 30 i bavi se projektovanjem...

Reference

Pregledajte bogatu referenc listu i uvjerite se u kvalitetu usluga. Kreiramo projektna rješenja i vršimo usluge nadzora nad istim.