Firma TIROL d.o.o sa sjedištem u Tuzli na adresi ul. Fikreta Salihovića Fikre br. 30, 75000 Tuzla, osnovana je 2016 godine i osnovna djelatnost u početcima je bila projektovanje električnih instalacija i nadzor nad izvodjenjem elektroinstalacija jake struje. Od 2017 godine firma Tirol d.o.o. Tuzla mjenja politiku firme i proširuje svoju djelatnost na sljedeće usluge:

Politika firme jeste da u budućnosti se baziramo na navedene usluge da svojim kvalitetom budemo prepoznatljivi na tržištu Bosne i Hercegovine, jer iskreno se nadamo da našim korisnicima možemo ponuditi vrlo kvalitetna rješenja.

Trenutno smo Aktivni na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Firma posjeduje sljedeće licence:

Pored usluge projektovanja i nadzora kako je već gore navedeno usmjerili smo se na izradu Niskonaponskih 0,4 kV postrojenja velikih struja za distributivne transformatorske stanice nazivnih struja 6300A i struje kratkog spoja 150kA.

Niskonaponska postrojenja radimo sa velikim svjetskim proizvodjačima Schneider electric 

Pored velikih distributivnih niskonaponskih postrojenja radimo i kasetna MCC postrojenja, te sve ostale tipove razvodnih ormara.

Projektovanje radimo sa sljedećim softverskim Alatima: