Firma TIROL d.o.o sa sjedištem u Tuzli na adresi ul. Fikreta Salihovića Fikre br. 30, 75000 Tuzla  pruža pet tipova  usluga i to:

  1. PROJEKTOVANJE SVIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE ZA SVE VRSTE OBJEKATA
  2. PRUŽAMO USLUGU NADZORA NAD IZVODJENJEM ELEKTRIČNIH INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE
  1. PRUŽAMO USLUGE DIZAJNIRANJA, I IZRADE SVIH VRSTA RAZVODNIH I KOMANDIH ORMARA
  2. PRUŽAMO USLUGE MJERENJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA SA IZDAVANJEM PROTOKOLA O STANJU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
  3. PRUŽAMO USLUGU IZRADE, ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
  4. PRUŽAMO USLUGE PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE SOLARNIH ELEKTRANA SISTEM KLJUČ U RUKE