MJERENJE I ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

 Ispitivanje komplet električnih instalacija i izdavanje ispitnih protokola

  • TS 2x630kVA 10(20)/0,42kV
  • Januar 2019
  • Hotel Mellain Tuzla

 Ispitivanje komplet električnih instalacija i izdavanje ispitnih protokola

  • TS 2x1000kVA, 10(20)/0,42Kv
  • Decembar 2018
  • Centar za srce BH

 Ispitivanje komplet električnih instalacija

  • Januar 2019 godine
  • Marvelsoft d.o.o. Tuzla